kiraaaaaz aldiiiiim dikmeeeedeeeeeeen halimeeeem dallariniiiii bukmeeeedeeeeeeen
biiiiir armaaaan veeer banaaaa halimeeem beeen gurbeeteeee gitmeeedeeeeen
tombalaciiik halimeeeem cay basinaaaa geeeeel
ben gidiyoruuuum boluyaaaa dus pesimeeee geeeeeel

loy loyy loyyyyyy

ahsushau halimeee yaaaa

yerung biterung

0 yorum :

Yorum Gönder